Tunnelen er planlagt frå Harestad i Randaberg kommune til Laupland i Bokn kommune og blir rundt 26,7 kilometer lang. I tillegg skal det byggast ein arm på om lag fire kilometer opp til Kvitsøy.

E39 Rogfast blir verdas lengste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen blir også den djupaste vegtunnelen i verda. Det lågaste punktet i tunnelen vil ligge på om lag 390 meter under havoverflata.