E6 på Helgeland har meget dårlig standard som skaper problemer for trafikantene og påfører næringslivet store kostnader. Den dårlige standarden påvirker også trafikksikkerheten

E6 Helgeland består av tre delprosjekter

  • Helgeland nord omfatter strekningen Korgen-Bolna.
  • Helgeland sør omfatter strekningen Nord-Trøndelag grense-Korgfjellet, med unntak av strekningene Kappskarmo-Brattåsen og Brattåsen-Lien.
  • Kappskarmo-Brattåsen-Lien omfatter bygging av ny E6 vest for tettstedene Trofors og Grane.

Lokal tilslutning til bompenger

Det er lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering fra tre av fire berørte kommuner, samt Nordland fylkeskommune. Bompengeproposisjonen for E6 Helgeland nord ble vedtatt i Stortinget den 3. juli 2014.

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland  

  • Utbyggingen inneholder bygging og utbedring for til sammen 5,19 mrd. kr (2014)
  • Den statlige finansieringen utgjør ca. 4,38 milliarder kroner, og bompengeandelen ca. 810 millioner kroner.
  • Strekningen er ca. 260 kilometer lang. 
  • Det skal bygges og utbedres ca. 150 kilometer veg.
  • Etter utbedring vil E6 Helgeland være kortet inn med 6,2 kilometer.