Det skal planlegges ny E6 i tunnell gjennom Nordnesfjellet, kryssing av Manndalselva og trafikksikkerhetstiltak gjennom Løkvoll.