E6 er hovedforbindelsen gjennom Tromsø fylke, og vegen rundt Nordnesfjellet har siden den ble bygd i 1975 vært en utfordring på grunn av skredfare.

Det skal derfor bygges tunnel gjennom Nordnesfjellet for å redusere skredfaren. I tillegg skal det bygges ny bru over Manndalselva og nødvendige tilknytninger til dagens E6. Disse tiltakene vil øke trafikksikkerheten.  

Tunnelen vil også korte den 5,8 km strekninga med 8 kilometer.