Forskningskonferansen 2007 var hovedarrangement under Teknologidagene og en sentral del av programmet. Hovedtemaer i år var klima og ras og skred.

Ulike andre arrangementer var aktuelle foredrag og diskusjonsgrupper med vegteknisk forankring. Det ble også møter i de fleste formelle nettverksgruppene. Teknologidagene 2007 var lagt opp slik at deltakerne kunne delta i ett eller flere av arrangementene og ble gitt anledning til å møtes.

De fleste arrangementene var åpne for eksterne deltagere enten gjennom særskilt og målrettet innbydelse, eller ved invitasjon til et spesielt fagmiljø eller bransje.

Presentasjonene
Presentasjonene ligger tilgjengelig under hver delkonferanse.