Smarte syklister:

  • er synlige i trafikken
  • gir tydelig tegn
  • ser andre trafikanter i øynene
  • lytter til trafikken
  • venter på grønt
  • gir fotgjengerne førsterett på fortauet
  • bruker lys i mørket
  • bruker hjelm

Sykkelvettreglene er laget av Syklistenes Landsforening og Statens vegvesen.

Takk for at du sykler!

Høsten 2014 delte statlige toppsjefer ut «omvendte» bompenger til forbipasserende syklister og fotgjengere i Lillestrøm sentrum. 100 kroner til alle syklister og 90 kroner til alle fotgjengerne. Helsedirketoratet har nemlig regnet ut at dette er velferdsgevinsten ved å velge fysisk aktiv transport. Velferdsgevinsten er beregnet til 26 kroner per syklet kilometer, og den gjennomsnittlige sykkelreisen på 4 km. For gåing er velferdsgevinsten beregnet til 52 kroner per kilometer, og gjennomsittsreisen til fots er på 1,7 km.