Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer. Den enkleste måten å være fysisk aktiv på er å legge aktiviteten inn i daglige rutiner - for eksempel ved å sykle til og fra jobb og fritidsaktiviteter. Og jo flere som sykler, jo sikrere er det å være syklist!

Helsedirektoratet anbefaler at

  • barn og unge bør være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag
  • voksne bør være fysisk aktive i minst 30 minutter hver dag
  • intensiteten bør minimum tilsvare rask gange

Sykling er dessuten bra for miljøet og tar du sykkelen fremfor bilen bidrar du til å redusere CO2 -utslippene.