Automatisk trafikkontroll gjennomføres som et samarbeid mellom Politiet og Statens vegvesen.

Punkt-ATK og streknings-ATK

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, inklusiv fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket. Dette gjøres gjennom politiets straffesaksbehandling.

Er du blitt fotografert i en fotoboks og har spørsmål i den forbindelse, tar du kontakt med politiet i det distriktet der du ble fotografert. Politiet kan du nå på telefon 02800.

Sertifisering av utstyr

Alt utstyret som brukes til automatisk trafikkontroll blir sertifisert etter bestemte rutiner hos Justervesenet. Det er lagt inn en sperre i ATK-systemet som gjør at det ikke kan bli utført kontroller hvis sertifiseringstiden har gått ut på deler av utstyret.

Har du spørsmål omkring det tekniske, tar du kontakt med Statens vegvesen i den regionen du bor.