Kjøresimulatorer kan anvendes i ulike former for læring og kunnskapsinnhenting. I en simulator kan for eksempel ulike aldersgrupper (ungdom, eldre) få undersøkt kjøreferdighetene sine i et trygt og sikkert miljø. Ulike scenarioer kan legges inn i simulatoren, der den kjørende kan få testet ferdighetene på glatt føre, i mørket, på landevei så vel som motorvei. Uerfarne sjåfører kan bli kjent med kjøreteknikken og sikker kjøring uten å være til fare for seg selv eller andre. En annen tanke er å benytte kjøresimulatorer i opplæringen av sensorer, for å skape et vurderingsgrunnlag som er så likt som mulig.

Statens vegvesens kjøresimulator har blant annet vært brukt til opplæring i vintervedlikehold. Her har brøytebilsjåfører fått et innblikk i hvordan brøytekantene kan oppleves ulikt når man sitter høyt oppe i brøytebilen kontra nede på bakkenivå i en vanlig personbil.