2016-05-12

Mal for driftskontrakter med oppstart i 2017 er publisert.

2016-04-14

En oppdatert oversikt over innleverte tilbud på driftskontrakter er publisert.

2015-12-14

Lydfilene til alle kapitlene i vinterkurset er publisert for nedlasting. Se oppføring under YouTube videoene.

2015-08-28

Oversikten over driftskontrakter er oppdatert.

2015-08-27

Det er publisert kart som viser hvilke entreprenører som pr 1.9.2015 har driftskontrakter samt et annet kart som viser utløpsår for driftskontraktene.

2015-08-14

Det er publisert opplæringsvideoer for kurs i vinterdrift, se lenker til YouTube

2015-06-29

Det er publisert en oppdatert oversikt over tilbudspriser våren 2015, se dokument under "nyttige lenker".

2015-06-29

Oversikten over driftskontrakter er oppdatert, se liste under "Last ned".

2015-05-21

Lenke til gjeldende mal for driftskontrakter er publisert, for tiden mal for kontrakter med oppstart i 2016.

2015-04-28

Lærebok i vinterdrift for operatører er publisert under "Last ned". Se SVV rapport nr. 310.

2015-04-27

Alle presentasjoner som brukes i vinterkursene som holdes høsten 2015, er publisert under "Last ned". Dette materialet er etter avtale med bransjeforeningene stilt til rådighet for entreprenørene når de skal gjennomføre opplæring av egne ansatte. Vær klar over at zip filen som skal lastes ned, er på 381 MB.

Vil har planlagt å legge ut videoopptak av de samme presentasjonene i begynnelsen av juni 2015.

2015-03-19

Det er publisert en oppdatert oversikt over tilbudspriser våren 2015, se dokument under "nyttige lenker".

2014-09-15

Det er publisert kart som viser hvilke entreprenører som pr 1.9.2014 har driftskontrakter samt et annet kart som viser utløpsår for driftskontraktene.

2014-06-04

Mal for driftskontrakter med oppstart 1. september 2015  er publisert. Denne malen er beskrevet i NA-Rundskriv 2014/13 .

2014-04-24

Det er publisert en oppdatert oversikt over tilbudspriser våren 2014 for driftskontrakter.

2014-02-12

Statusrapport om førsøkskontrakter har blitt publisert på denne siden.

2013-11-14

Det er publisert en oversikt over alle løpende driftskontrakter pr. august 2013, se lenke til høyre. Oversikten innholder bl.a. tall for kontraktssum fordelt på år.

2013-08-22

Det er i lenke til høyre, publisert kart som viser driftskontrakter fordelt på entreprenør og på utløpsår, fra og med 1. september 2013. Tidligere versjoner av kartene finner du til høyre på seiden, men litt lenger ned.