2015-03-19

Det er publisert en oppdatert oversikt over tilbudspriser våren 2015, se dokument under "nyttige lenker".

2014-09-15

Det er publisert kart som viser hvilke entreprenører som pr 1.9.2014 har driftskontrakter samt et annet kart som viser utløpsår for driftskontraktene.

2014-06-04

Mal for driftskontrakter med oppstart 1. september 2015  er publisert. Denne malen er beskrevet i NA-Rundskriv 2014/13 .

2014-04-24

Det er publisert en oppdatert oversikt over tilbudspriser våren 2014 for driftskontrakter.

2014-02-12

Statusrapport om førsøkskontrakter har blitt publisert på denne siden.

2013-11-14

Det er publisert en oversikt over alle løpende driftskontrakter pr. august 2013, se lenke til høyre. Oversikten innholder bl.a. tall for kontraktssum fordelt på år.

2013-08-22

Det er i lenke til høyre, publisert kart som viser driftskontrakter fordelt på entreprenør og på utløpsår, fra og med 1. september 2013. Tidligere versjoner av kartene finner du til høyre på seiden, men litt lenger ned.