Rydding av vegetasjon er eit viktig trafikksikringstiltak. Statens vegvesen og grunneigarar kan saman bidra til tryggare vegar.

Det er viktig for dei som ferdast på vegane at dette arbeidet vert gjort.