Standarden for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok 111 "Standard for drift og vedlikehold". Denne danner grunnlaget for kravene i funksjonskontraktene for drift og vedlikehold. 

Kostnadene ved vinterdriften fordeler seg ganske likt på brøyting, strøing og annen snørydding, men aktivitetene er selvfølgelig svært avhengig av hvor i landet man befinner seg.

Vinteren 2011/12 ble det brukt 205 000 tonn salt og 542 000 tonn sand på 54 000 km riks- og fylkesveger. Det ble utført over 17 millioner brøytekilometer som tilsvarer ca. 160 ganger tur/retur i snitt på dette vegnettet.

Kontaktperson: Øystein Larsen