Standardenkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 "Standard for drift og vedlikehold av riksveger". Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene. Det er ca 106 driftskontrakter i Norge som driftes av ulike entreprenører.

På riks- og fylkesvegnettet ble det i 2014 brukt 2,1 mrd kroner til vinterdrift, og dette er ca 18 % av hele budsjettet til drift og vedlikehold av veger.

Vinteren 2014/15 ble det brukt 239 000 tonn salt og 804 000 tonn sand på riks- og fylkesvegnettet som er 55 000 km langt. Det ble kjørt over 20 millioner brøytekilometer som i gjennomsnitt tilsvarer 180 turer fram og tilbake på dette vegnettet.

 

Kontaktperson: Øystein Larsen; oystein.larsen@vegvesen.no