Standardenkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 "Standard for drift og vedlikehold av riksveger". Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene. Det er ca 105 driftskontrakter i Norge som driftes av ulike entreprenører.

På riks- og fylkesvegnettet ble det i 2013 bruk 2,2 mrd kroner til vinterdrift, og dette er 20% av hele budsjettet til drift og vedlikehold av veger.  

Vinteren 2013/14 ble det brukt 188 000 tonn salt og 575 000 tonn sand på riks- og fylkesvegnettet som er 55 000 km langt. Det ble kjørt over 19 millioner brøytekilometer som tilsvarer ca. 170 ganger tur/retur i snitt på dette vegnettet.

Kontaktperson: Øystein Larsen; oystein.larsen@vegvesen.no