Har du planer om å bygge langs riks- eller fylkesveg? Da er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for :

  • ny avkjørsel
  • utvidet eller endret bruk av avkjørsel
  • bygningers avstand fra offentlig veg
  • anlegg av ledninger m.v. over, under eller langs vegen

Søk om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense