Alle konkurranser blir lagt ut på DOFFIN. Du kan gjøre regionsbaserte søk i databasen. Når siden kommer opp kan du velge informasjon om fremtidige tilbud, nåværende tilbud, tidligere tilbud eller annen generell informasjon.

Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland)

Region sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder)

Region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane)

Region midt (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag , Nord-Trøndelag)

Region nord (Nordland, Troms, Finnmark)

Vegdirektoratet