Ein del av opplæringa er obligatorisk og må gjennomførast på trafikkskulen. Dette gjeld tema som er vanskeleg å læra seg på eiga hand, eller som det er svært viktig at alle får god opplæring i.

Ved avslutninga av trinn 2 og 3 må du ta ein obligatorisk rettleiingstime (veiledningstime) på trafikkskulen. Desse to timane skal hjelpe deg med å nå måla for trinna.

For å få førarkort

  • må du vere busett i Norge i minst 6 månader,
  • fylle alderskravet, sende søknad om førarkort,
  • fylle helsekrava og ha godkjent vandel (av politiet) første gong du søkjer om førarkort.

Skal du søkje om førarkort i ei av dei lette førarkortklassene (personbil, motorsykkel, lett motorsykkel, moped, traktor, snøscooter), kan du søkje elektronisk ( søknad om førarkort )

Yrkessjåførutdanning

Dersom du skal bli yrkessjåfør, må du i tillegg til førarkort skaffe deg spesiell yrkessjåførutdanning