Før du kan ta teoriprøve, må du levere søknad om førerkort. Send gjerne søknaden elektronisk . Når du har mottatt en bekreftelse på e-post om at søknaden din er registrert, kan du ta teoriprøve.

NB! Når du skal ta teoriprøve i klasse AM (moped) og S (snøscooter) må du regne med lengre behandlingstid. Søknaden skal behandles og vandelsattesten skal godkjennes, da det i disse klassene ikke er praktisk førerprøve. 

  • Når du møter fram til prøve, må du ha med deg  gyldig legitimasjon.  
  • I forbindelse med teoriprøven må du  ta en synstest.

 Du må svare riktig på 85 % av alle oppgavene for å bestå prøven.

Karantenetid
Dersom du ikke består teoriprøven, må du vente 2 uker før du kan ta ny prøve.
Dersom du ikke består den praktiske prøven, må du vente 4 uker før du kan ta ny prøve.

Trafikalt grunnkurs er ikke teorikurs .