• Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringa
 • Det er på 17 timar og felles for alle klassar.
 • Kurset skal gje grunnleggjande forståing for kva det inneber å vere førar
 • Både trafikkskular og offentleg skule tilbyr grunnkurs

For å ta kurset
må du vere minst 15 år. Tek du kurset i den offentlege skulen, kan du ta det når du går i 10. klassetrinn. 

Førarkort frå før?
Har du førarkort i ein annan klasse frå før, treng du ikkje å ta trafikalt grunnkurs 

  Bevis 

 • Når kurset er fullført, får du eit bevis som gjev deg rett til å øvingskjøre
 • Tek du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober utan å få gjennomført mørkekøyring, må du sjå på beviset ditt for å vite når på året, eller kor lang tid framover, det er gyldig. 
 • Ta mørkekøyringa så snart som råd. Når du har gjennomført den, får du tilsendt nytt bevis frå Statens vegvesen, og kan øvingskøyre heile året
 • Beviset og godkjent legitimasjon med bilde må du ha med deg både når du tek køyretimar på trafikkskulen og når du øvingskøyrer privat 
 • NB! Dersom du mistar beviset - ta kontakt med ein av trafikkstasjonane til Statens vegvesen

Innhald

 • Trafikkopplæringa
 • Grunnleggjande forståing for trafikk
 • Mennesket i trafikken
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring
 • Førstehjelp
 • Tiltak ved trafikkulykke
 • Mørkekjøring

  Er du over 25?

 • Då er du friteken for delar av trafikalt grunnkurs
 • Førstehjelp og mørkekjøring som er likevel obligatorisk, og må gjennomførast før du tek den praktiske prøva
 • NB! Ha alltid med legitimasjon når du øvingskjører