1. Oppsøk  politiet eller nærmeste trafikkstasjon for å få en midlertidig kjøretillatelse. Denne kjøretillatelsen skal ikke ha lengre gyldighet enn 3 måneder . Den kan forlenges en gang av begge myndigheter uavhengig av hvem som utstedte den opprinnelige tillatelsen. Det må foreligge særlige tungtveiende grunner hvis du skal få slik tillatelse en tredje gang i sammenheng.
  2. Etter at du har hatt den midlertidige kjøretillatelsen i en måned uten at førerkortet blir gjenfunnet, kan du oppsøke en trafikkstasjon for å bestille duplikat av førerkortet. Dette forutsetter at du har fast bopel i Norge. I tilfeller hvor det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid, eller det er nødvendig å kjøre i utlandet, kan duplikat bestilles straks. Leveringstiden er normalt 3-5 virkedager. Dersom det er vanskelig å dokumentere reisen, må du gi skriftlig forklaring på utenlandsoppholdet med dato og underskrift. Etter bestilling av nytt førerkort får du midlertidig førerbevis for en måned mens du venter på at nytt førerkort kommer i posten.

Priser (gebyr) for førerkortutstedelse finner du  her .

De samme reglene gjelder hvis du har fast bopel i Norge og er innehaver av gyldig førerkort fra annet EØS-land.

Midlertidig kjøretillatelse eller midlertidig førerbevis må medbringes under kjøring

Midlertidig kjøretillatelse må suppleres med akseptabel legitimasjon med bilde av innehaver. Tillatelsen gjelder for kjøring i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Midlertidig førerbevis må også suppleres med legitimasjon med bilde av innehaver. Førerbeviset er gyldig for kjøring bare i Norge.