Hva kan jeg gjøre med førerkortet ved navneendring?

SVAR:
Du kan vente til det nye navnet er registrert i Folkeregisteret, og så bestille nytt førerkort ved en av våre trafikkstasjoner.

Hvilke tilhengere med tillatt totalvekt over 750 kg kan jeg trekke med ren klasse B?

SVAR:
Raskest svar får du ved å benytte vår Tilhengerkalkulator . Du legger inn i kalkulatoren registreringsnummer for din bil og krysser av for førerkort i klasse B, og får da vite bl.a. hvilke tilhengere du lovlig kan trekke. Alternativt kan du legge inn registreringsnummer både for din bil og for en bestemt tilhenger, og få vite om du kan kjøre denne kombinasjonen med klasse B eller BE. Ønsker du reglene for utregningen i kalkulatoren, er dette omtalt her: Trekking av mindre tilhenger

Kan man med førerkort klasse C1 kjøre bil med tilhenger dersom totalvekten ikke overskrider 7500 kg (og tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt + 75 kg (fører) og bilens vognkort tillater det?

SVAR:
Nei. Med klasse C1 kan du etter lett lastebil trekke henger med tillatt totalvekt høyst 750 kg. Kjører du personbil (klasse B), så har din klasse C1 ingen betydning for hvilke hengere du kan trekke etter personbilen.

I vognkortet står det: Tillatt hengervekt: 3.500 kg. Bilens tillatte totalvekt er drøyt 4.200 kg og kommer da inn under "lett lastebil", bilens egenvekt er ca 3.100 kg. Kan jeg dra en henger med tillatt totalvekt på 3.500 kg?

SVAR:
Ja. Da bilens tillatte hengervekt (maksimal aktuell totalvekt for tilhenger etter denne bilen) er 3500 kg, kan du med klasse C1E trekke (full-lastet) henger med tillatt totalvekt 3500 kg etter bilen. Førerkortforskriftens vektbegrensning for klasse C1E i dag sier bare at samlet tillatt totalvekt for bil + tilhenger må ikke overstige 12000 kg,

Hvilken førerrett må jeg ha for å kjøre ATV?

SVAR:
Du må vite hva ATV'n er registrert som og du må inneha førerrett for den førerkortklassen. 

Må jeg ha førerkort for moped når jeg er en voksen mann født i 1941?

SVAR:
Ja, det ble innført førerkortkrav 01.01.2005 for føring av moped for personer som ikke innehar førerkort i en annen klasse. Personer som er fylt 20 år før 1/1-05 kan - uten førerprøve - få utstedt førerkort klasse M 145. Vandels- og helsekravene må være oppfylt. Mopedførerbevis gjelder fortsatt - det gir samme rettighet som  M 145 og M 146.

Jeg har førerrett klasse B som er gyldig til 01.03.xx pga ikke gjennomført obligatorisk kurs i mørkekjøring. Jeg skal på skole i utlandet i ett år og kommer derfor ikke hjem før i juni, og da er gyldighetstiden utløpt. Kan jeg få forlenget førerretten til jeg kommer hjem?

SVAR:
Nei, en dispensasjon vurderes vanligvis først etter avsluttet utenlandsopphold når det har vist seg at det har vært vanskelig å få gjennomført mørkekjøringen. Dersom det på forhånd er helt på det rene at det er problematisk å få gjennomført mørkekjøringen, og dette lar seg klart dokumentere, kan dispensasjon gis med en gang.

Jeg har førerrett for klasse CD som er gyldig i ett år, fordi jeg ikke har tatt sikkerhetskurs på bane. Må jeg kjøre opp igjen dersom jeg ikke får tatt kurset før klasse CD går ut?

SVAR:
Nei, du må ikke avlegge ny førerprøve selv om du skulle komme etter at førerretten har gått ut, men du har ikke lov å kjøre klasse CD før førerkortet er fornyet med dokumentasjon for gjennomført sikkerhetskurs på bane.

Jeg er norsk statsborger, hvorfor kan ikke jeg få utstedt nytt norsk førerkort selv om jeg er bosatt i Sverige?

SVAR:
Førerkort utstedes bare til søker med fast bopel i Norge, statsborgerskap har i denne sammenheng ingen betydning. Mister du det norske førerkortet, har du krav på å nytt svensk førerkort i tilsvarende klasser.

Kan jeg trekke tilhenger / campingvogn med førerrett i klasse C1?

SVAR:
Ja, men bare med tillatt totalvekt ikke over 750 kg når trekkbil er lett lastebil. Antagelig kan du trekke større tilhenger hvis du bruker en personbil (klasse B) som trekkbil.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet / tapt kompetansebevis (kan være ADR-bevis, truckførerbevis, kjøreseddel og lignende)?

SVAR:
Henvend deg til de som utsteder det aktuelle beviset:
ADR-bevis utstedes av din nærmeste trafikkstasjon
Kompetansebevis
(for eksempel truckførerbevis) utstedes av Norsk Kompetanseregister AS .
Kjøreseddel (persontransport mot vederlag) utstedes av politiet .

Jeg kjørte opp til klasse B i 2005, hvorfor fikk jeg ikke klasse T på førerkortet mitt?

SVAR:
Fra 01.01.2005 kan du generelt kjøre motorvogn med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg. Motorvogn innbefatter også traktor. For større traktor må du utvide førerkortet til klasse T, BE, C1 eller C.

Hva gjør jeg når jeg har mistet/blitt frastjålet førerkortet mitt?

SVAR:
Førerkortet må meldes tapt enten til politiet eller trafikkstasjonen. Du får utstedt en midlertidig kjøretillatelse for 3 måneder. Hvis førerkortet ditt ikke er kommet til rette innen en måned, kan du henvende deg personlig til en trafikkstasjon, forevise gyldig legitimasjon, levere den midlertidige kjøretillatelsen og bestille nytt førerkort. I spesielle tilfeller kan du få utstedt duplikat straks uten å gå veien om midlertidig kjøretillatelse. Dette gjelder når det er åpenbart at førerkortet er tapt for alltid eller førerkort er nødvendig for kjøring i utlandet.

Kan jeg kjøre på mitt amerikanske førerkort midlertidig når jeg kommer hjem til Norge?

SVAR:
Erverver du et amerikanske personbilførerkort (”full licence”) under opphold der som varer i minst 6 måneder, kan dette brukes inntil 3 måneder i Norge hvis du har fylt 18 år ved hjemkomsten. Søker du om innbytte, vil et positivt vedtak samtidig gi deg en midlertidig kjøretillatelse på 3 måneder – men utløpsdato kan ikke overskride en periode på ett år fra hjemkomsten.

Skal aldersgrensen for å få førerkort for lett motorsykkel endres?

SVAR:
EU fastsatte i desember 2006 et nytt førerkortdirektiv som vil bli norsk rett i 2011-2013. For lett motorsykkel (klasse A1) er minstealderen 16 år, men det enkelte land kan heve minstealderen til 17 eller 18 år. Vi kjenner ikke til planer om å heve den norske aldersgrensen på 16 år for lett motorsykkel.

Bulgaria er EU-medlem fra 01.01.2007, hva med bulgarere bosatt i Norge?

SVAR:
Fra 1.januar 2007 kan man bruke gyldige bulgarske førerkort. Man kan også bytte det bulgarske førerkortet uten prøver til norsk førerkort i tilsvarende førerkortklasser.

Hvilke regler gjelder for varebiler i Norge?

SVAR:
Vi antar at du tenker på "varebil" og forholdet til førerkortforskriften. Begrepet "varebil" er fjernet fra førerkortforskriften. Pr definisjon hadde en varebil tillatt totalvekt høyst 3500 kg og ingen setearrangementer bak førersete-raden, og det kreves fortsatt førerkort i klasse B for føring av kjøretøy som i vognkortet er benevnt som varebil. I kjøretøyforskriften i dag er biler for godsbefordring inndelt i 3 grupper hvor minste gruppe heter: Bil gruppe N (varebil): Bil for godsbefordring med tillatt totalvekt ikke over 3500 kg.