Er det lov til å øvelseskjøre innenfor ring 3 i oslo?


Svar:

Det er like regler for øvelseskjøring i hele landet. I utgangspunktet kan en øvelseskjøre overalt. Lokale regler (begrensninger) som fantes tidligere er opphevet. Slik sett er det også lov å øvelseskjøre f.eks. på Ring 3 i Oslo. Forutsetningen er at den som øvelseskjører er klar for det, dvs har gjennomgått opplæring og øving som gir grunnlag for at øvelseskjøring f.eks. på Ring 3 kan være forsvarlig.


Er det tillatt at ledsager ved øvelseskjøring på motorsykkel kan kjøre bak i et annet kjøretøy når en har radiokommunikasjon med den som øvelseskjører?


Svar:

Ja, trafikkopplæringsforskriften § 2-2 sier at ledsager ikke trenger å følge med på motorsykkel i klasse A1, A2 eller A. Ledsager må kunne instruere gjennom toveis radioforbindelse eller lignende, i tillegg til å ha visuell kontakt. Ledsager skal selv kjøre mellomtung eller tung motorsykkel (§ 2-4).


Jeg øvelseskjører på klasse B, kan jeg da også øvelseskjøre med tilhenger?


Svar:

Ja, du kan øvelseskjøre i klasse B med tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg. Du kan også kjøre med en tyngre henger forutsatt at vogntogets (bil + henger) tillatte totalvekt samlet ikke overstiger 3500 kg og tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger bilens egenvekt. Men øvelseskjøringen skal alltid være forsvarlig, så du må ha kommet langt i opplæringen din for å kunne kjøre med henger i trafikk.


Kan jeg øvelseskjøre privat i utlandet?


Svar:

Utgangspunktet er Nei. I alle tilfeller må du kontakte myndighetene på forhånd i det landet du har tenkt å øvelseskjøre.


Hvor kan jeg øvelseskjøre?


Svar:

Du kan øvelseskjøre både på offentlig og privat vei, men etter vegtrafikkloven § 26 må ikke øvelseskjøring være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk. Det forutsettes således et visst ferdighetsnivå før du øvelseskjører i trafikk.


Kan jeg øvelseskjøre med lett motorsykkel når jeg skal ta mopedførerkort?


Svar:

Minstealder er den samme for begge førerkortklasser, men øvelseskjøring med lett mc anbefales ikke hvis du ønsker førerkort for moped. Det er viktig at den som er med deg må kunne instruere gjennom toveis radioforbindelse eller lignende, i tillegg til å ha visuell kontakt. Øvelseskjører du med moped skal ledsageren din kjøre motorsykkel.