Toventunnelen blir Nord-Norges lengste vegtunnel med ca. 10,7 km.
Første spadetak ble tatt i januar 2010. Gjennomslaget kom 08.02.2012.

Bomstasjonen blir satt i drift på vestsida når tunnelen åpner for trafikk. Taksten blir 85 kroner for lette kjøretøy og 255 kroner for tunge. AutoPASS-avtale gir 20 % rabatt. Det kreves ikke noe forskuddsbeløp. En avtale med bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling AS gjelder alle bomstasjonene på fv. 78.

Vi planlegger å åpne Toventunnelen lørdag 1. november 2014.