Inne i tunnelen er det lagt eit asfaltlag og støypt betongkantar.