Kontroller skyldig årsavgift

Eventuell skyldig årsavgift finner du ved å sende en tekstmelding til 2282. Skriv "REGNR " (Eksempel: REGNR AA00000). SMS-tjenesten koster kr.3,-. Vær oppmerksom på at det kan være ubetalt avgift som ennå ikke er avmerket som skyldig.

Du kan også benytte Tollvesenets digitale tjeneste: http://www.toll.no/no/bil-og-bat/arsavgift/betalingsstatus/  (tjenesten oppdateres en gang i døgnet)

Satser for 2015 finner du på http://www.toll.no/no/bil-og-bat/arsavgift/satser-og-frister/

Satsene for årsavgift vedtas av Stortinget hvert år.

Har du spørsmål om årsavgiften?

Se toll.no eller kontakt Tollvesenet22 86 02 00.