Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for årsavgift og andre avgifter fra Tollvesenet. Har du spørsmål om avgiftene må du ta kontakt med Skatteetaten.

Sjekk om årsavgiften er betalt

Her kan du sjekke om årsavgiften er betalt. Du kan også finne KID-nummer og beløp på årsavgift som du skal betale.

Satsene for årsavgift 2016

Satsene for årsavgift vedtas av Stortinget hvert år. De nye satsene for årsavgift 2016 finner du her.