Dekk og hjuloppheng
Hjuloppheng skal sørge for at friksjonen mellom bil og vegbane alltid er så stor som mulig. Risikoen for at du skal miste kontrollen over bilen ved kurvekjøring, bremsing, unnamanøvrering og lignende skal være så liten som mulig.
Bra friksjon reduserer bremsestrekningen. Kontroller derfor regelmessig dekkenes mønsterdybde og lufttrykk

Det er egne krav til mønsterdybde og bruk av vinterdekk. Les mer om dekk her.

Hastighetskrav
Husk at personbilen skal være utstyrt med sommerdekk som er dimensjonert for bilens største konstruktive hastighet.
For vinterdekkene er det unntak, disse er vanligvis dimensjonert for 160 km/t og tillates brukt på personbil selv om bilens konstruktive hastighet er høyere

Alder
Det finnes ikke krav til største tillatte alder på dekk. Noen signifikant forringelse av gamle vinterdekks friksjonsegenskaper har ikke kunnet påvises ved de undersøkelser som er gjennomført. Imidlertid er det viktig at mønsterdybde og piggutstikk er bra og at dekkene lagres kjølig, tørt og mørkt.

Kontroller lufttrykket ofte!
Feil lufttrykk kan påvirke bl.a. kjøreegenskaper, drivstofforbruk, og dekkenes livslengde.