Kan jeg få opplysninger om det er heftelser på et kjøretøy?
Dette kan du få på www.brreg.no eller Brønnøysundregisteret tlf: 75 00 75 00. Heftelser på et kjøretøy kan du også få ved å sende "REGNR Bilens nr" på en tekstmelding og sende til 2121. Tjenesten koster kr.3,-. Eks: Regnr AA00000.

Jeg skal omregistrere et kjøretøy – hvordan går jeg fram?
Se vegvesen.no under kjøretøy, så registrering. Sjekk motorvognregisteret på det bestemte kjøretøyet ved å ringe Statens vegvesen. Du kontakter da din region (se lenken Kontakttelefoner nederst på siden)

Hvor mye skal betales i omregistreringsavgift?
Dette bestemmes ut fra egenvekt/slagvolum og registreringsår på kjøretøyet. Gå inn på www.toll.no for flere opplysninger.

Kan jeg få opplysninger om det er registrert eierskiftemelding (salgsmelding) på et kjøretøy?  
Ja, det kan du få ved å ringe til Statens vegvesen. Du kontakter da din region (se lenken Kontakttelefoner nederst på siden).

Jeg skal registrere et kjøretøy som er importert fra utlandet, hvordan går jeg fram?
Ta først kontakt med Tollvesenet – deretter med Statens vegvesen. Du kontakter da din region (se lenken Kontakttelefoner nederst på siden).

Hvor kan jeg finne ut om forsikring på kjøretøyet er ok?
Ved å ringe til Statens vegvesen. Du kontakter da din region ((se lenken Kontakttelefoner nederst på siden).

Kan omregistreringsavgift betales hos trafikkstasjonen?
Ja, omregistreringsavgiften kan betales med bankkort (ikke kontant eller med kredittkort) på en trafikkstasjon.

Hvordan skal omregistreringsavgiften betales?
Tilsendt giro fra motorvognregisteret kan betales via nettbank. Hvis betaling skjer via post/bank må kvittering forevises trafikkstasjonen. Avgiften kan også betales med bankkort på trafikkstasjonen.

Jeg finner ikke / har mistet del 2 av vognkortet. Hva gjør jeg?
Da må eier, eller den eier har gitt fullmakt til, sende en tapsmelding som kan finnes på vegvesen.no under skjemaer og blanketter (se link under). Det må legges ved kopi av legitimasjon, så kan tapsmeldingen med vedlegg leveres ved personlig oppmøte, pr. telefaks eller sendes pr. post til din nærmeste trafikkstasjonen.