Når et kjøretøy skifter eier skal eierskiftet meldes til en av våre trafikkstasjoner. Dette gjøres ved å fylle ut en salgsmelding, og så sende den i posten eller levere den på en av våre trafikkstasjoner senest tre dager etter et eierskifte. Du kan også bruke vognkortets del 2 som salgsmelding. 

Når vi har registrert salgsmeldingen, er det den nye eieren som får tilsendt årsavgift, bompengekrav og eventuelle bøter. Er ikke salgsmeldingen riktig utfylt vil tidligere eier fortsette å få slike krav tilsendt, selv om vedkommende ikke har kjøretøyet lenger.

Hvem kan få kjøretøyet registrert på seg?

Kun personer med norsk personnummer, d-nummer eller firma med norsk organisasjonsnummer kan få kjøretøyet registrert. Den som skal registreres som eier må også ha norsk adresse. Det er selgers ansvar å sjekke kjøperens legitimasjon.