Når et kjøretøy skifter eier skal eierskiftet meldes til en av våre trafikkstasjoner. Dette gjøres ved å fylle ut og levere en salgsmelding. 

Du kan fylle ut og sende inn salgsmelding i Din side på vegvesen.no (innlogging via ID-porten).

Du kan også velge å fylle ut salgsmelding på papir, og sende den i posten eller levere den på en av våre trafikkstasjoner senest tre dager etter et eierskifte. Du kan også bruke vognkortets del 2 som salgsmelding. 

Hvis du velger å benytte en annen blankett enn vognkort del 2 som salgsmelding, må du likevel levere inn vognkortets del 2. Vognkort del 2 skal alltid sendes inn til oss før en omregistrering kan fullføres.

Mistet vognkort del 2?

Når vi har registrert salgsmeldingen, er det den nye eieren som får tilsendt årsavgift, bompengekrav og eventuelle bøter. Er ikke salgsmeldingen riktig utfylt vil tidligere eier fortsette å få slike krav tilsendt, selv om vedkommende ikke har kjøretøyet lenger.

Hvem kan få kjøretøyet registrert på seg?

Kun personer med norsk personnummer, d-nummer eller firma med norsk organisasjonsnummer kan få kjøretøyet registrert. Den som skal registreres som eier må også ha norsk adresse. Det er selgers ansvar å sjekke kjøperens legitimasjon.