Ferdig utfylt salgsmelding skal sendes i posten (til nærmeste trafikkstasjon) eller leveres på en av våre trafikkstasjoner senest tre dager etter et eierskifte. Det er alltid tidligere eier (selger)som skal sende/levere salgsmeldingen til trafikkstasjonen.

Vi anbefaler at du alltid bruker vognkortets del 2 som salgsmelding.

Du som tidligere eier er ansvarlig for at salgsmeldingen blir innlevert, og det vil ikke bli registrert et eierskifte uten at den er riktig utfylt. Blir ikke salgsmeldingen godtatt får du den tilsendt i retur.

Husk på følgende ved utfylling:

  • Tidligere og ny eier (eventuelt medeier) skal underskrive samme salgsmelding
  • Kun originale underskrifter blir godtatt (kopi av salgsmelding eller innsending per e-post eller faks godtas ikke)
  • Det er ikke tillatt å overstryke navn, fødsels-/organisasjonsnummer

Hvis du velger å benytte en annen blankett som salgsmelding, må du likevel levere inn vognkortets del 2. Vognkort del 2 skal alltid sendes inn til oss før en omregistrering kan fullføres.

Mistet vognkort del 2?

Vognkort utstedt før 1. juni 2004

Om vognkortet er utstedt før 1. juni 2004, kan ikke salgsmeldingsdelen benyttes om ikke understellsnummer og tidligere eiers fødselsnummer /organisasjonsnummer/D-nummer påføres.