Prøveskilt for én dag (Dagsprøvekjennemerke)

Dagsprøvekjennemerker får du kjøpt på trafikkstasjoner og koster 300 kroner pr. dag.

Hovedregelen er at du kan kjøpe prøveskilt for én dag. Det er i spesielle tilfeller likevel mulig å kjøpe prøveskilt for flere påfølgende dager, også fra et tidspunkt noen dager senere enn kjøpsdagen. Dagsprøvekjennemerkenes gyldighet starter kl. 00.00 og slutter kl. 24.00. Skiltene kjøpes på trafikkstasjoner og betales med kort eller kontant. Betaling med kredittkort aksepteres ikke.

Prøveskiltene er av "bruk og kast-typen". De er laget av en folie som klistres på bilen der de vanlige skiltene ellers ville vært montert. Sammen med dagsprøvekjennemerket får du en kjøreseddel som skal medbringes under kjøringen og fremvises ved kontroll.

Kjøpe dagsprøvekjennemerker

Du som skal kjøpe dagsprøvekjennemerke, må være fylt 16 år og må kunne legitimere deg. Du må oppgi følgende:

  • Fødsels-/organisasjonsnummer 
  • Kjennemerke (på kjøretøy som har vært registrert i Norge)
  • Evt. understellsnummer (dersom du ikke kan fremskaffe kjennemerke)
  • Formål
  • Kjørestrekning
  • Varighet

Prøveskilt for forhandlere (Årsprøvekjennemerker)

Prøveskilt som brukes av forhandlere kalles årsprøvekjennemerker, og de skal brukes til samme formål som dagsprøvekjennemerker. Årsprøvekjennemerker kan tildeles foretak som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som stadig bruker slike skilt i sin virksomhet.

For å få tildelt årsprøvekjennemerker må du sende en søknad til trafikkstasjonen i ditt distrikt. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hvorfor dere har behov for slike skilt, og det må legges ved dokumentasjon som bekrefter at dere er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Søknaden blir så vurdert opp mot vilkårene for å få tildelt prøveskilt, og dere vil så motta en beslutning.

Generelt om bruk av prøveskilt

Prøveskilt tillates bare brukt på kjøretøy som ikke er registrert, og det er førerens ansvar at kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes med prøveskilt.

Prøveskiltene må ikke brukes til ordinær transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til dette, og dette er påført kjøreseddelen. Du kan bare bruke prøveskilt til følgende formål:

  • Flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
  • Prøving (i forbindelse med reparasjon eller annet)
  • Demonstrasjon (for eks. en forhandlers demonstrasjon)
  • Kjøring i forbindelse med registrering

Noen eksempler på tilfeller hvor prøveskilt ikke kan brukes er; rallykjøring, alle former for billøp, øvelseskjøring, russearrangementer, på campingvogn ved ordinære helgeturer samt på kjøretøy som aldri ville kunne bli godkjent og registrert i Norge.