Statens vegvesen har ansvar for at digitale fartsskrivere tas i bruk i Norge. Dette ansvaret innebærer at Statens vegvesen skal:

  • utstede nødvendige kort til sjåfører, transportbedrifter, verksteder og kontrollører
  • utveksle nødvendig informasjon med andre land
  • utforme et nasjonalt regelverk for bruk av digital fartsskriver
  • typegodkjenne fartsskriverkort og fartsskrivere ved behov kontrollere at utstyret brukes som forutsatt, sammen med politiet
  • gi nødvendig informasjon til brukere og andre interesserte om bruken av den digitale fartsskriveren

Dersom en analog fartsskriver bryter sammen, må den skiftes ut med en digital fartsskriver.

Digitale fartsskrivere vil erstatte analoge, etter hvert som bilparken skiftes ut.

Sjåfører med kjøretøy som har montert digital fartsskriver, bedrifter som har kjøretøy med digital fartsskriver, verksteder som arbeider med digitale fartsskrivere og kontrollører i Statens vegvesen og politiet må kjenne til digitale fartsskrivere.

For å betjene en digital fartsskriver må du ha et fartsskriverkort.

Det er fire typer fartsskriverkort

  • Sjåførkort
  • Bedriftskort
  • Verkstedkort
  • Kontrollkort

Den viktigste forskjellen for brukerne er at data om kjøre- og hviletid registreres i fartsskriveren og på smartkort (fartsskriverkort) i stedet for diagramskiver som brukes i analog fartsskriver. Fartsskriverkort utstedes til sjåfører, transportbedrifter, fartsskriververksteder og kontrollører.

Gebyret for fartsskriverkort er fastsatt til kr 710.

Den digitale fartsskriveren er en liten datamaskin som installeres i kjøretøyet. Informasjon om kjøretøyets aktiviteter lagres fortløpende i fartsskriveren.

Sjåførkort

Skal du kjøre bil med digital fartsskriver, trenger du eget sjåførkort. Det settes inn i fartsskriverens skriverenhet før kjøringen påbegynnes. Sjåførkortet lagrer informasjon om kjøringen din, og er derfor personlig.

Bedriftskort

Transportbedrifter må ha bedriftskort som brukes for å låse data fra fartsskriverens kjøretøyenhet. Dette må gjøres minst hver måned.

Verkstedkort

Mekanikere som arbeider på et godkjent verksted for digitale fartsskrivere, må ha verkstedkort for å kunne utføre arbeid på fartsskriveren.

Kontrollkort

Kontrollører må ha eget kontrollkort for å gjennomføre kontroll av kjøre- og hviletiden som er registrert i fartsskriverens kjøretøyenhet.

Disse sidene gir deg informasjon om digital fartsskriver, bruken av fartsskriver og regelverk.