Søknad om fartsskriverkort leveres til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Du må selv møte fram med gyldig ID-kort.

Unntak for bedriftskort, der andre kan levere søknaden sammen med underskrift fra daglig leder og med firmaattest. Det tar fem virkedager fra bestillingen er registrert til kortet kommer i posten.

Søknadsprosessen – steg for steg:

  1. Sjåfør, bedrift, kontrollmyndighet eller verksted som søker om fartskriverkort må levere utfylt søknadsskjema. Se lenke til side med søknadsskjema i elektronisk format til høyre på denne siden. Søknad om sjåførkort, verkstedkort og kontrollkort krever personlig oppmøte av den som skal stå som eier/bruker av kortet.
  2. Saksbehandler kontrollerer søkerens identitet og legger inn opplysningene i datasystemet.
  3. Systemet kontrollerer om søkeren oppfyller vilkårene som kreves for å få kort. Når det gjelder sjåførkort, kontrolleres det at søkeren har gyldig førerkort. I tillegg kontrollerer saksbehandleren mot kortutsteder i andre land for å sikre at sjåføren ikke allerede har sjåførkort utstedt i et annet land. Dersom du som sjåfør ikke bor i Norge, må du søke i det landet du er registrert bosatt.
  4. For sjåførkort og kontrollkort trenger du digitalt bilde og signatur. Trafikkstasjonene har utstyr for å ta digitale bilder og signatur.
  5. Kortet koster kr 710 fra 1. januar 2017 og må betales av søkeren. I tillegg koster nytt bilde og signatur kr 75.
  6. Statens vegvesen sender bestilling av kort til ekstern leverandør.
  7. Fartsskriverkort sendes i posten. PIN-koden til verkstedkortet sendes rekommandert til verkstedet kortet er utstedt til, men med mekanikers navn på konvolutten.