Kartet viser blant annet høyde-, bredde- og tyngdebegrensninger på riksveger og det primære fylkesvegnettet i Norge.

I siste oppdatering har vi organisert kartet i et utskriftvennlig format. Du kan skrive ut de delene av kartet du trenger i A-format.

NB! Den tidligere papirbaserte kartboka er ikke trykket opp etter 2011. Med et rent digitalt format har du alltid tilgang til den sist oppdaterte versjonen.

Vi vil gjerne ha dine kommentarer til kartet. Send oss en epost til: tungbilkart@vegvesen.no