Kartet er en oversikt over riksveger og det primære fylkesvegnettet i Norge.

Nytt fra 2014

  • Strekninger som er vanskelige fremkommelig på vintertid er nå avmerket på kartet. Dette er strekninger som bør unngås i perioder med mye nedbør og glatt vegbane. Det kan også bli innført midlertidig kjøreforbud for tunge kjøretøy på disse vegene. 
  • Rasteplasser med toalett er avmerket. 

P.g.a størrelse er pdf-kartene delt i to, ett for Sør-Norge og ett for Nord-Norge. Papirkartet er et felles kart for hele landet. 

Hvor kan jeg få tak i et kart?

Kartet er gratis og kan lastes ned fra denne siden. Kartene vil også være tilgjengelige på Statens vegvesens trafikkstasjoner i papirformat fra august 2014.
Du kan også ringe 02030 eller sende e-post til firmapost@vegvesen.no

Vi vil gjerne ha dine kommentarer til kartet. Send oss en e-post til tungbilkart@vegvesen.no