Det utgis tre ulike veglister:

  • Vegliste riksveger (rosa liste) – gjelder vanlig buss- og godstransport og bruk av tømmervogntog og modulvogntog.  
  • Vegliste spesialtransport (grå liste) - gjelder dispensasjoner fra regler om lengde, bredde, høyde og vekt.
  • Veglister for fylkesveger og kommunale veger (blå liste) – gjelder både normaltransport og spesialtransport, utgis én liste pr. fylke.

Veglistene er en del av Forskrift om bruk av kjøretøy, men utgis som separate forskrifter som oppdateres og utgis årlig.