Nå er kriterier for å vurdere strekningene er vedtatt og opplæring gitt. Behandlingen av søknader om nye strekninger for modulvogntog er så smått startet opp. Etter utgivelsen av veglistene 1. april 2016, vil vurderingen av søknader om nye modulvogntogstrekninger komme ordentlig i gang. Vi vil da jevnlig informere om status på arbeidet med vurdering av søknadene og synliggjøre dette i en oversikt her på siden. Resultatet av søknadsvurderingen vil bli sendt hver enkelt søker og nye strekninger som åpnes for modulvogntog, vil komme inn i neste ordinære vegliste. Vi beklager at dette har tatt lang tid.

Veglister for riksvegene kommer ut to ganger i året, ca. 1. april og ca. 1. oktober.

Søknader om nye modulvogntogstrekninger sendes til Firmapost-VD@vegvesen.no.

 

Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller kravene i direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-2 bokstav b og § 5-5 og kjøretøyforskriften. Du finner mer informasjon under Vegliste riksveger.

Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Det er ikke tillatt å kjøre med modulvogntog utenfor de godkjente strekningene.

Hva regnes som modulvogntog

Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4.Motorvogn N2 og N3 påkoplet en «dolly» med semitrailer O3 og O4.
 

 

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoplet en påhengsvogn O3 og O4.Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoplet en påhengsvogn O3 og O4.

 

Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoplet en semitrailer O3 og O4.Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoplet en semitrailer O3 og O4.