• Søknad om dispensasjon for spesialtransport kan sendes elektronisk via webtjenesten VegSak. Tjenesten krever brukernavn og passord. Gå inn på www.vegvesen.no/portal og under Nyttige lenker velger du Vegsak - registrer ny bruker. Fyll ut med dine opplysninger. Du får tilsendt e-post med påloggingsinformasjon når du kan ta i bruk VegSak.
  • Trenger du hjelp ring 815 20 900 eller send e-post til Trafikant- og kjøretøytjenester.

Søk om dispensasjon senest tre dager før

Søknad om dispensasjon for spesialtransport må sendes senest tre virkedager før transporten starter.

Du kan søke via vegsak dersom det gjelder:

  • en eller flere transporter innen én av Statens vegvesens regioner
  • en enkelttransport gjennom flere regioner med bredde opp til og med 3,25 m
  • en enkelttransport gjennom flere regioner med lengde opp til og med 20 m for semitrailer