Statens vegvesen Vegdirektoratet

Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, 
0667 OSLO

Postadresse: Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon sentralbord: 02030
(Frå utlandet: +47 915 02030)

Ta kontakt via vårt  kontaktskjema

Telefax: 22 07 37 68

Resepsjonen er betjent fra kl. 08.00-15.30 på hverdager.

Organisasjonsnummer

Statens vegvesens organisasjonsnummer: 971032081

Teknologiavdelingen Trondheim - Statens vegvesen Vegdirektoratet

Besøksadresse: Abels gate 5, 7030 Trondheim
Telefon: 02030
Telefax: 73 95 46 31

vegvesen.no

Dersom det gjeld nettstaden, send ein e-post til: 
www-admin@vegvesen.no

E-post til Statens vegvesen vil, som annan post, bli handsama i samsvar med reglane i offentleglova (lov av 19 mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg veksemd). Det gjer at du må vera førebudd på at innhaldet i meldinga di kan verte offentleg kjent.Send difor ikkje meldingar som inneheld informasjon om personlege forhold eller anna som du ikkje ønskjer skal verte allment kjent.