Etatens designprogram gir en samlet fremstilling av de elementer som skal benyttes i visuell sammenheng.

Designprogrammet er et strategisk verktøy. Det skal:

  • Synliggjøre og kommunisere våre verdier
  • Uttrykke kvalitet og kompetanse
  • Skape felles identitet og motivasjon

Du finner et utdrag av designprogrammet på disse sidene, blant annet viktigste grunnelementene som er logo, fargeprogram, typografi og dekorelementer som også er tilgjengelig for nedlasting.

Et designprogram kan ikke gi anvisninger om all visuell kommunikasjon. Dette innebærer at man noen ganger må finne løsninger som tilpasses spesielle målgrupper og situasjoner.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med  grafisk.senter@vegvesen.no.