- Det er nødvendig å stenge vegen, ved påhogget til den nye tunnelen i nord, for å få utført arbeid med sprenging for portalfundament og murar mot sjøen, samt grøfter til teknisk bygg, opplyser byggeleiar Helen Moen..