Den 6 mil lange riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest er eneste innfartsveg til de to kommunesentraene Kvalsund og Hammerfest.

Vegen har det siste tiåret hatt en betydelig økning i trafikk. En viktig årsak er etableringen LNG-anlegget på Melkøya like utenfor Hammerfest sentrum. Samtidig får Hammerfest en stadig mer sentral rolle i utviklingen av olje- og gassvirksomheten i nord. Den sterke veksten i området har ført til økt trafikk av både personbiler og tunge kjøretøy på riksvegen.

Deler av vegen oppfyller ikke dagens standardkrav for en riksveg. Langs deler av strekningen fra Skaidi til Hammerfest er det områder med smale og gamle bruer, vanskelige svinger og smal vegbredde. Det er også nødvendig med forsterkning av vegen. Vinterstid er det områder som er spesielt utsatt og som skaper problem for bilistene.

En oppgradering av riksveg 94 er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019, med mulig gjennomføring i løpet av perioden 2014–2019. I NTP er det lagt vekt på at det gjelder en oppgradering av dagens riksveg. Det innebærer at eksisterende trase beholdes.