Ingen regel uten unntak 

Minibusser (buss med inntil 16 passasjerer i tillegg til sjåfør) har ikke adgang til å kjøre i kollektivfelt. Unntak gjelder for minibusser i løyvepliktig yrkestransport og for minibusser som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren.

Tre- og firehjuls motorsykkel/moped kan heller ikke kjøre i kollektivfelt. 

Saktegående trafikanter

Syklister, mopeder og andre motorvogner som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 km i timen får ikke oppholde seg på motorveg eller motortrafikkveg, og dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her. Kollektivfelt i bysentrum vil være eksempel på hvor slike trafikanter kan oppholde seg.

Relevante skilt
Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov å kjøre i kollektivfeltene. Det finnes ulike skilt, og det er viktig at trafikantene er observante på forskjellene. Gjør deg kjent med skiltingen før du bruker kollektivfeltene:

Kollektivfelt for buss

Kollektivfelt for buss

 

 

 

 I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner EL, EK og HY.
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Kollektivfelt for buss og taxi.  

Kollektivfelt for buss og taxi

 

 

 

 I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner EL, EK og HY. 
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Sambruksfelt

Kollektivfelt for sambruksfelt

 

 

 

I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Motorvogn med to eller flere personer i
 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner  EL, EK og HY. 
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt.

Slutt på kollektivfelt for buss.
    
Slutt på kollektivfelt for buss og taxi
    
Slutt på sambruksfelt

 


Underskilt kan begrense adgangen til kollektivfelt

Adgangen til et kollektivfelt kan begrenses på ulike måter ved bruk av underskilt. Underskilt kan f.eks. angi at bestemte grupper av kjøretøy ikke har adgang til feltet, eventuelt ikke har adgang til kollektivfeltet på visse tidspunkter i døgnet. Eksempelvis vil et underskilt med teksten «Gjelder ikke EL-motorvogn» bety at elektriske motorvogner (motorvogn med bokstavkombinasjonen EL i kjennemerket) ikke har adgang til aktuelt kollektivfelt. Underskilt kan dessuten angi betingelser for tilgang til kollektivfelt, f.eks. kreve at man har med minst en passasjer. Denne typen begrensninger gis i hovedsak for å sikre kollektivtrafikkens framkommelighet på visse strekninger.