Ingen regel uten unntak 

Fra 1. januar 2009 ble minibusser (buss med inntil 16 passasjerplasser, i tillegg til sjåfør) utestengt fra å kjøre i kollektivfelt, i tillegg til tre- og firehjuls motorsykkel/moped. Unntak gjelder for minibusser i løyvepliktig yrkestransport, og for minibusser som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren. Disse kan fortsatt bruke kollektivfeltene.

Saktegående trafikanter
Syklister, mopeder og andre motorvogner som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 km i timen får ikke oppholde seg på motorveg eller motortrafikkveg, og dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her. Kollektivfelt i bysentrum vil være eksempel på hvor slike trafikanter kan oppholde seg.

Relevante skilt
Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov å kjøre i kollektivfeltene. Det finnes ulike skilt, og det er viktig at trafikantene er observante på forskjellene. Gjør deg kjent med skiltingen før du bruker kollektivfeltene:

Kollektivfelt for buss

Kollektivfelt for buss

 

 

 

 I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Kollektivfelt for buss og taxi.  

Kollektivfelt for buss og taxi

 

 

 

 I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Sambruksfelt

Kollektivfelt for sambruksfelt

 

 

 

I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Motorvogn med to eller flere personer i
 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt.

Slutt på kollektivfelt for buss.
    
Slutt på kollektivfelt for buss og taxi
    
Slutt på sambruksfelt