Det er flere måter å betale bompenger på:

1. AutoPASS

AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av tjenester på veg. AutoPASS eies av Statens vegvesen. Målet er mer effektiv drift av betalingstjenester.

AutoPASS er den enkleste måten å betale bompenger på. Med en gyldig AutoPASS-avtale kan du kjøre uten stans i alle bomstasjoner skiltet AutoPASS. Det gis rabatt der man tegner avtale. For å få brikke, tegner du AutoPASS-avtale med et bompengeselskap. Se autopass.no for oversikt over alle selskapene.

AutoPASS kan også brukes på Storebæltsbroen, Øresundsbroen og enkelte ferjestrekninger i Sverige/ Danmark/Tyskland (EasyGo). Dette er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Øresundsbro Konsortiet, Sund & Bælt Holding AS og svenske Vägverket. De skandinaviske landene er de første i verden som har samordnet sine systemer for elektronisk betaling.

2. Automatiske bomstasjoner: faktura sendes i posten

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske der man ikke skal stoppe og betale – bare kjøre rett gjennom. For trafikanter uten AutoPASS-brikke, blir det tatt bilde av kjøretøyets kjennemerk. Dette blir kontrollert mot motorvognregisteret, og bileier får tilsendt faktura, uten ekstra gebyr. Dette gjelder også for utenlandske kjøretøy.

Du kan også betales for passeringen på nærmeste servicestasjon, ofte en bensinstasjon i nærheten av bomstasjonen. Betaling må skje innen tre virkedager etter passering. Se etter skiltet merket med "Kr-service".

3. I andre bomstasjoner

Øvrige bomstasjoner har både AutoPASS-felt og felt for manuell betaling eller betaling i myntmaskin. Hvis du ikke har AutoPASS-avtale må du kjøre i manuelt felt og betale i myntmaskin eller betalingsboder. Kjør ikke i AutoPASS-feltet uten gyldig AutoPASS-avtale. Da risikerer du tilleggsavgift.

4. Betal på internett i etterkant

Har du passert en bomstasjon uten å betale, kan du betale for passeringen på internett i etterkant på bomstasjonens nettsider. Fristen varierer fra bomstasjon til bomstasjon. Mer informasjon finner du på www.autopass.no.