Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg. I tillegg er det åpnet for å bruke bompenger på andre områder, som å styrke kollektivtransport i byområder.

Det er om lag 75 bompengeprosjekter som enten er i drift eller er vedtatt av Stortinget. Om lag 60 prosjekter har innkreving i rundt 210 bomstasjoner (inkluderer innkreving på ferjer).

1. januar 2015 ble det innført obligatorisk brikke for de fleste tunge kjøretøy over 3,5 tonn.

Automatiske bomstasjoner

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske. Du kjører rett igjennom uten å stoppe. For trafikanter uten AutoPASS-brikke blir det tatt bilde av kjøretøyets kjennemerke. Det hentes informasjon om eier fra motorvognregisteret. Bileier får tilsendt faktura uten ekstra gebyr. Det gjelder også for utenlandske kjøretøy.

Hvordan betale:

Med bombrikke

AutoPASS-brikke er den enkleste måten å betale bompenger på. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

AutoPASS kan også brukes i Danmark og Sverige, se mer informasjon om EasyGo-samarbeidet på easygo.com

Uten bombrikke

Hvis du passerer uten gyldig bombrikke blir bilens registreringsnummer fotografert. Du kan velge mellom følgende betalinger:

  • Betal faktura som ettersendes til bilens eier.
  • Betal på internett maks tre dager etter passering. De fleste bompengeselskaper tilbyr denne tjenesten. Finn bompengeanlegg og velg «Betal enkeltpassering».
  • Benytt betalingsløsningen "Visitors' Payment" der du kan registrere og forhåndsbetale med kredittkort. Hver passering vil bli trukket fra det forhåndsbetalte beløpet. Ubrukt beløp returneres, se mer informasjon om ordningen.

Manuell betaling

Atlanterhavstunnelen er det eneste bompengeanlegget på det offentlige vegnettet som kun har manuell betaling.

Mer informasjon

For mer informasjon om bompengeordningen i Norge, se: autopass.no eller om EasyGo-samarbeidet, se: easygo.com