Det er flere måter å betale bompenger på:

1. AutoPASS

AutoPASS er det norske systemet for å kreve inn bompenger. AutoPASS eies av Statens vegvesen.

Alle trafikanter med og uten bombrikke skal kjøre rett igjennom bomstasjonene. AutoPASS brikke er den enkleste måten å betale bompenger på. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og 10 % rabatt i de fleste bompengeanlegg i Norge.

AutoPASS kan også brukes på Storebæltsbroen, Øresundsbroen og enkelte ferjestrekninger i Sverige og Danmark (EasyGo- samarbeidet mellom Danmark, Sverige, Norge og Østerrike).

2. Automatiske bomstasjoner: faktura sendes i posten

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske. Du kjører rett igjennom uten å stoppe. For trafikanter uten AutoPASS-brikke, blir det tatt bilde av kjøretøyets kjennemerke. Det blir kontrollert mot motorvognregisteret. Bileier får tilsendt faktura uten ekstra gebyr. Det gjelder også for utenlandske kjøretøy.

3. Manuell betaling

Bomstasjonen ved Atlanterhavstunnelen er det eneste bompengeanlegget i Norge der det kun er manuell betaling. Alle andre bomstasjoner i landet er automatiske.

4. Betal på internett i etterkant

Hvis du har passert en bomstasjon uten gyldig bombrikke, kan du betale for passeringen på internett maks tre virkedager etter passering. Finn bompengeanlegg og velg «Betal enkeltpassering».