Sogn og Fjordane

Fv. 13 Gjermundstad, strekningen Dragsvik-Moskog, flom
Fv. 13 Viksdalen, strekningen Dragsvik-Moskog, stengt for personbilar
Fv. 184 Fresvik, strekningen Hatleli-Øyri, flom, ikke opna i dag
Fv. 245 Flåm, Hokabøen-Nedre Brekke bru, flom
Fv. 272 Bø-Tønjum, strekninga Tønjum-Mo, flom
Fv. 301 Øygarden, strekningaFarnes-Hjelle, flom
Fv. 422 Osen bru-Hjelmeland, flom
Fv. 572 Dyrstad, strekninga Dyrstad-Svelgen, steinras
Fv. 601 Underdalen, strekningen Langhuso-Undredal, fare for ras
Fv. 610 Hestad, strekningen Osen bru-Eldalosen, flom
Fv. 720 Hjelleøyane-Erdal, fare for ras, ny vurdering kl. 0900
Fv. 723 Høgrenning-Bødal,strekningen Bødal-Loen, flom, ny vurdering kl. 0900
Fv. 724 Sunde-Oldedalen, strekningen Briksdal-Olden, flom, ny vurdering kl. 0900 

Hordaland

E16 Bulken-Svartenakken, flom
E16 Vangstunnelen, flom
Rv. 13 ved Sandvinvatnet, Odda, flom
Fv. 123 Kleiva, strekningen Holdhus-Tveita, flom
Fv. 300 Ulvik-Osa, fare for ras
Fv. 572 Vallavik, strekningen Vallavik-Ulvik, opnar klokka 1200

Rogaland

Fv 520 Sauda-Hellandsbygd, flom