Det nasjonale sykkelnettet er en del av det internasjonale rutenettet som avtegner seg i Europa og har som oppgave å binde sammen landsdeler og vise fram attraktive områder både når det gjelder natur, kultur og attraksjoner. Nettet skal samtidig binde sammen våre største byer og gjøre det mulig å sykle fra sted til sted uten, å måtte ut på de store trafikkerte vegene.

Forslag til nasjonalt sykkelnett er utarbeidet av Syklistenes landsforening mai 1996. Nettet er et grovt anslag på korridornivå over hvor et slikt nett bør gå. Det forutsettes at fylkene arbeider videre med å plassere rutene fysisk i vegnettet, og at det gjøres forbedringer i takt med tilrettelegging på et endret/nytt aktuelt vegnett.

  
Nasjonal sykkelrute nr. 1
 "Kystruta"
Svinesund–Kristiansand-Bergen-Trondheim-Nordkapp-Kirkenes
Nasjonal sykkelrute nr. 2
"Kanalruta"
Porsgrunn–Telemarkskanalen–Dalen–Stavanger
Nasjonal sykkelrute nr. 3
"Fjord og fjell"

Kristiansand-Setesdal–Hardanger–Kristiansund

Nasjonal sykkelrute nr. 4
"Rallarvegen"
Bergen–Finse–Oslo
Nasjonal sykkelrute nr. 5
"Numedalsruta"
Larvik–Kongsberg–Geilo
Nasjonal sykkelrute nr. 6
"Sognefjellsvegen"
Røros–Hardanger
Nasjonal sykkelrute nr. 7
"Pilegrimsruta"
Halden–Oslo–Nidaros (Trondheim)
Nasjonal sykkelrute nr. 8
"Trollheimen"
Oppdal–Molde
Nasjonal sykkelrute nr. 9
"Villmarksruta"

Halden–Trondheim

Nasjonal sykkelrute nr. 10Nordkapp–Lindesnes

Mer informasjon om sykkelferie i Norge finnes på hjemmesidene til Sykkelturisme i Norge (STIN) og Syklistenes landsforenings (SLF). Her finner du også SLFs test av sykkelruter og kan bestille SLFs kart "Sykkelruter i Norge", tunnel og planleggingskart for syklister. Kartet gir en god oversikt over anbefalte steder å sykle.