Det nasjonale sykkelnettet skal gjøre det mulig å sykle fra sted til sted, gjerne over lange avstander, uten å måtte ut på de store og de mest trafikkerte vegene. Sykkelrutene skal vise fram attraktive områder både når det gjelder natur, kultur og attraksjoner. Nettet skal samtidig binde sammen våre største byer. Nettet er et grovt anslag på korridornivå over hvor et slikt nett bør gå. Det varierer fra område til område hvor stor del av rutene som er skiltet.

Nasjonale sykkelruter
Sykkelrute Strekning
Nasjonal sykkelrute nr. 1
 "Kystruta"
Svinesund–Kristiansand-Bergen-Trondheim-Nordkapp-Kirkenes
Nasjonal sykkelrute nr. 2
"Kanalruta"
Porsgrunn–Telemarkskanalen–Dalen–Stavanger
Nasjonal sykkelrute nr. 3
"Fjord og fjell"

Kristiansand-Setesdal–Hardanger–Kristiansund

Nasjonal sykkelrute nr. 4
"Rallarvegen"
Bergen–Finse–Oslo
Nasjonal sykkelrute nr. 5
"Numedalsruta"
Larvik–Kongsberg–Geilo
Nasjonal sykkelrute nr. 6
"Sognefjellsvegen"
Røros–Hardanger
Nasjonal sykkelrute nr. 7
"Pilegrimsruta"
Halden–Oslo–Nidaros (Trondheim)
Nasjonal sykkelrute nr. 8
"Trollheimen"
Oppdal–Molde
Nasjonal sykkelrute nr. 9
"Villmarksruta"

Halden–Trondheim

Nasjonal sykkelrute nr. 10Nordkapp–Lindesnes

Mer informasjon om sykkelferie i Norge finnes på hjemmesidene til Sykkelturisme i Norge (STIN) og Syklistenes landsforenings (SLF). Her finner du også SLFs test av sykkelruter og kan bestille SLFs kart "Sykkelruter i Norge", tunnel og planleggingskart for syklister. Kartet gir en god oversikt over anbefalte steder å sykle.