Det er aldri tillatt å kjøre fortere enn 80 km/t når du kjører med tilhenger selv om fartsgrensen på stedet er høyere.

Hvis tilhengeren ikke har bremser, og den aktuelle totalvekten 300 kg eller mer, har du ikke lov til å kjøre fortere enn 60 km/t.