I Handlingsprogrammet som ble lagt fram 13. februar 2014 er prosjektet foreslått finansiert med 980 millioner kroner (statlige midler) og 2400 millioner kroner (annen finansiering).

I juni 2013 vedtok Stortinget å forlenge bompengeinnkrevingen ved Måna i inntil tre år mens detaljert planlegging av ny Oslofjordforbindelse utredes. Nytt takstsystem grunnet EU-direktiv gir:

  • Endrede rabattordninger
  • Billigere enkeltpasseringer for personbiler, kr. 50,-
  • Dyrere for tyngre kjøretøyer, kr. 150,-
  • Kun mulighet for 10 % rabatt
  • Samme årlig inntekt som i dag

Den endelig bompengeutredning, med sikte på å få Stortingets tilslutning til en samlet finansieringsløsning, legges frem til lokalpolitisk behandling i 2014/15.