FILM: Arbeidet som pågår i dagsonene på Eiganestunnelen