Risa AS har startet arbeidet med å bygge ny E39 fra portalene på Eiganestunnelen ned til parkeringsplassen for Stokkavatnet