Vi vil med jevne mellomrom oppdatere dette kartet for å vise hvor langt vi har kommet med Eiganestunnelen, som til slutt skal bli 3750 meter. Når den tid kommer vil et tilsvarende kart bli laget for Hundvågtunnelen. Naboer og andre berørte kan dermed følge Ryfast-prosjektet.