Frå offshore til tunnel. Roxel AS vant tilbodet på elektroinstallasjonane i E39 Eiganestunnelen og rv.13 Ryfylketunnelen.