Framdriften for alle tunnelene går stort sett etter planen

Se ferske bilder fra anlegget