Nytt kjøremønster på Motorveien i løpet av januar.