Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for ein effektiv og trafikksikker veg for syklistar mellom Forus og både Sandnes og Stavanger. Planperiode 2012–2018. Anleggsarbeidet for den første delstrekninga starta i 2014.

Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser frå personbil til sykkel i ein ekspansiv region med stor vekst, som står framfor store trafikale utfordringar.