Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan for en effektiv og trafikksikker forbindelse for syklister mellom Forus og både Sandnes og Stavanger. Planperiode 2012–2018. Anleggsarbeidet for den første delstrekningen starter i 2014.

Hensikten med prosjektet er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel i en ekspansiv region med stor vekst, som står ovenfor store trafikale utfordringer.

Hør innslaget om sykkelstamvegen som ble sendt i Lokalen, NRK Rogaland, mandag 6. januar 2014