Mer informasjon om arbeidene i Brynstunnelen, inkl. kart som viser kjøremønster

Trygge tunneler i Oslo

Med halv kapasitet i Brynstunnelen, blir også kapasiteten på store deler av Ring 3 halvert. Hverken for Brynstunnelen eller de øvrige tunnelene i Oslo, finnes det egne omkjøringsveger. Det betyr at når vi stenger en tunnel, blir det lengre og mer kø andre steder. For at flest mulig skal komme seg raskest mulig fram i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen kollektivtrafikken.

Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: La bilen stå, reis kollektivt, sykle eller gå.

Må du ta bilen - beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter!

Kart over tunnelene som oppgraderes.

Klikk på kartet, så kommer du til tunneloversikten, eller benytt lenkene i tabellen under.

Kart_VEGARBEID-Alle-tunneler_550