Mer informasjon om arbeidene i Brynstunnelen, inkl. kart som viser kjøremønster

Trygge tunneler i Oslo

Med halv kapasitet i Brynstunnelen, blir også kapasiteten på store deler av Ring 3 halvert. Hverken for Brynstunnelen eller de øvrige tunnelene i Oslo, finnes det egne omkjøringsveger. Det betyr at når vi stenger en tunnel, blir det lengre og mer kø andre steder. For at flest mulig skal komme seg raskest mulig fram i anleggsperioden, prioriterer Statens vegvesen kollektivtrafikken.

Derfor er vår anbefaling - hvis du har mulighet til det: La bilen stå, reis kollektivt, sykle eller gå.

Må du ta bilen - beregn ekstra reisetid, og ta hensyn til andre trafikanter!

Kart over tunnelene som oppgraderes.

Klikk på kartet, så kommer du til tunneloversikten, eller benytt lenkene under illustrasjonen for informasjon om de ulike tunnelene.

Kart_VEGARBEID-Alle-tunneler_550