Vi deltar i flere prosjekter, arbeidsgrupper og komiteer for utforming av regelverk. Selv om Norge ikke har stemmerett og kan vedta regelverk, er det viktig med deltakelse for å bidra med vår kompetanse, påvirke utforming av regelverk og for å være tidlig ute med å innhente informasjon om hva som skjer i EU.

Varsling av markedet og samarbeid med bransjen er for å få innspill til EU/EØS arbeidet, og samtidig informere om hva som skjer i EU.

Her kan lese om noe av det Statens vegvesen er engasjert i.

Kontaktperson: Marit Due Langaas