Prosjektskisser fra forprosjektene har en egenverdi og kan brukes som egen initiert forskning eller i samarbeid med andre. Resultatene fra forprosjektene kan håndteres videre:

  • Som et FoU program eller et kortere FoU prosjekt utført i egen regi
  • Som forslag til et prosjekt som kan søke støtte i Forskningsrådet
  • Som forslag til et internasjonalt prosjekt, eks gjennom NordFoU, CEDR el.l.
  • Som forskning/studie med egenverdi og tilstrekkelig belysning av et aktuelt tema

Antatte behov i fremtidige NTP-er er hovedkriteriet for å velge hvilke forprosjekter som skal videreføres i et FoU-program.

 

Oversikt forprosjekter:

Seksjon

ProsjektKontaktpersonPeriode
Tunnel og betongReduksjon av forfallet - reparasjon og vedlikeholdStig H. Helgestad2016
MiljøseksjonenLavutslippssamfunnet - Hva kan vegtransportsektoren bidra med?Ellen Foslie2016
Tunnel og betongSikkerhetsstyring vegtunnelerHarald Buvik2016
Vegteknologi/TransportplanBedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklendeBård Nonstad/Liv Øvstedal2016