• Lavere fart gir færre og mindre alvorlige ulykker.
  • Lavere fart gir mindre støy og luftforurensning.
  • Lavere fart gir like god trafikkavvikling.
  • Lavere fart øker trivsel og handel.