Resultatkonferansen er en oppfølging av tiltak 118 i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017.pdf. Hensikten med disse konferansene er å vise status for trafikksikkerhetsutviklingen (ulykkesstatistikk og tilstandsmål), vurdere endring av kurs dersom nevnte utvikling tilsier det, samt diskutere utvalgte tema innen trafikksikkerhetsarbeidet.

Last ned detaljert program

Konferansen var åpen for alle aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet (veg, helse, politi, utdanning), fylkeskommuner, kommuner og interesseorganisasjoner.