Hvordan arbeide med ulykkesforebygging lokalt? Flere direktorat og Skadeforebyggende forum har laget et hefte om hvordan man kan arbeide for å redusere ulykker og skader i kommunene. Heftet er kort og informativt.

Tenk om er en annonseserie som ble trykket i avisa Gudbrandsdølen Dagningen før påske 2013

"Sei ifrå" har som mål å redusere talet på skadde og drepne ungdommar mellom 16–24 år i bil.

Trafikksikkerhetshallene for læring om trafikk og sikkerhet.

Myra trafikk- og aktivitetsgård har anlegg for opplæring i sykkel og trafikksikkerhet.

TRAFO for ungdom som bur i Agder og skal ta førarkort klasse B, altså for vanleg personbil.